tel.600979770

Powrót do strony g³ównej
  Pa¼dziernik
22 Centrum Promocji KulturyWarszawa / CPK
22 LegionowoLegionowo
22 Pierwszy KrokWarszawa / CSU
23 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
24 Mistrzostwa MokotowaWarszawa
24 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
25 Turniej WOBWarszawa / CSU
26 Puchar Burmistrza Pragi Po³udnie (9)Warszawa / CPK
26 Centrum Promocji KulturyWarszawa / CPK
27-28 IV liga - 1. zjazdWarszawa / CSU
27 Turniej Par (Anin)Anin
28 VI Turniej "Dobroczynno¶ę i Brydæ"Warszawa
29 Centrum Promocji KulturyWarszawa / CPK
29 LegionowoLegionowo
29 Pierwszy KrokWarszawa / CSU
30 XII Brydæowe Mistrzostwa Ursynowa (9)Warszawa / CSU
30 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
31 Mistrzostwa MokotowaWarszawa
31 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
  Listopad
2 Centrum Promocji Kultury - odwo³anyWarszawa / CPK
4 "Aerobic Umys³u"Warszawa
4 Otwarte Mistrzostwa Legionowa SeniorówLegionowo
5 Centrum Promocji KulturyWarszawa / CPK
5 LegionowoLegionowo
5 Pierwszy KrokWarszawa / CSU
6 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
6 Turniej o Puchar Prezesa Mazowieckiej OIIB (2)Warszawa
7 Mistrzostwa MokotowaWarszawa
7 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
8 Vigor umys³u 50+Warszawa
8 Turniej WOBWarszawa / CSU
9 Centrum Promocji KulturyWarszawa / CPK
10 Eliminacje wojewódzkie do kadry openWarszawa / CSU
11 OTP** o Podkowź Kasztanki Marsza³kaWarszawa / CSU
11 TP z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodleg³o¶ciWarszawa
12 Centrum Promocji KulturyWarszawa / CPK
12 LegionowoLegionowo
12 Pierwszy KrokWarszawa / CSU
13 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
14 Mistrzostwa MokotowaWarszawa
14 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
15 Turniej WOBWarszawa / CSU
16-18 III liga - 2. zjazdWarszawa / CSU
16 Centrum Promocji KulturyWarszawa / CPK
19 Centrum Promocji KulturyWarszawa / CPK
19 LegionowoLegionowo
19 Pierwszy KrokWarszawa / CSU
20 Grand Prix o Puchar Burmistrza Æoliborza (10)Warszawa
20 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
21 Mistrzostwa MokotowaWarszawa
21 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
22 Vigor umys³u 50+Warszawa
22 Turniej WOBWarszawa / CSU
23 Centrum Promocji KulturyWarszawa / CPK
24 Turniej Par o Puchar Rektora Politechniki WarszawskiejWarszawa
24-25 Kurs "Nie daj siź ograę zawodowcom"Warszawa
26 Centrum Promocji KulturyWarszawa / CPK
26 LegionowoLegionowo
26 Pierwszy KrokWarszawa / CSU
27 XII Brydæowe Mistrzostwa Ursynowa (10)Warszawa / CSU
27 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
28 Mistrzostwa MokotowaWarszawa
28 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
29 Turniej WOBWarszawa / CSU
30 Centrum Promocji KulturyWarszawa / CPK
  Grudzień
1 OTP* o puchar Wójta Gminy BaboszewoBaboszewo k. P³ońska
2 Turniej Par (GP Mazowsza)Stoczek
2 "Aerobic Umys³u"Warszawa
3 Centrum Promocji KulturyWarszawa / CPK
3 LegionowoLegionowo
3 Pierwszy KrokWarszawa / CSU
4 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
4 Turniej o Puchar Prezesa Mazowieckiej OIIB (3)Warszawa
5 Mistrzostwa MokotowaWarszawa
5 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
5 Walny Zjazd WZBSWarszawa / CSU
6 Vigor umys³u 50+Warszawa
6 Turniej WOBWarszawa / CSU
7 Centrum Promocji KulturyWarszawa / CPK
8-9 IV liga - 2. zjazdWarszawa / CSU
10 Centrum Promocji KulturyWarszawa / CPK
10 LegionowoLegionowo
10 Pierwszy KrokWarszawa / CSU
11 Grand Prix o Puchar Burmistrza Æoliborza (11)Warszawa
11 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
12 Mistrzostwa MokotowaWarszawa
12 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
13 Vigor umys³u 50+Warszawa
13 Turniej WOBWarszawa / CSU
14 Centrum Promocji KulturyWarszawa / CPK
15-16 Mistrzostwa Warszawy AmatorówWarszawa / CSU
17 Centrum Promocji KulturyWarszawa / CPK
17 LegionowoLegionowo
17 Pierwszy KrokWarszawa / CSU
18 XII Brydæowe Mistrzostwa Ursynowa (11)Warszawa / CSU
18 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
19 Mistrzostwa MokotowaWarszawa
19 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
20 Turniej WOBWarszawa / CSU
21 Centrum Promocji KulturyWarszawa / CPK
22-23 Kurs "Nie daj siź ograę zawodowcom"Warszawa
26 Mistrzostwa MokotowaWarszawa
27 Turniej WOBWarszawa / CSU
28 Centrum Promocji KulturyWarszawa / CPK
  Styczeń
2 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
5-6 IV liga - 3. zjazdWarszawa / CSU
8 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
9 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
13 27. Fina³ WO¦P - turniej par na maxyWarszawa / CSU
13 Fina³ Grand Prix Ziemi P³ocko-CiechanowskiejZajazd OAZA Ca³ownia
15 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
16 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
22 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
23 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
26-27 III liga - 3. zjazdWarszawa / CSU
29 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
30 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
  Luty
2-3 IV liga - 4. zjazdWarszawa / CSU
5 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
6 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
9 TOP 2018Warszawa / CSU
10 Fina³ GP MazowszaWarszawa / CSU
12 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
13 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
16-17 liga (termin rezerwowy)Warszawa / CSU
19 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
20 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
23-24 III / IV liga - play-offWarszawa / CSU
26 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
27 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
  Marzec
3 OTP** "Romantyzm i Brydæ" (GP Mazowsza)Opinogóra
5 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
6 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
8 Kwiatek dla EwyWarszawa / CSU
12 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
13 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
19 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
20 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
26 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
27 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
30-31 Fina³ Wojewódzki MPP OpenWarszawa / CSU
  Kwiecień
2 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
3 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
9 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
10 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
16 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
17 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
23 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
24 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
30 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
  Maj
1 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
7 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
8 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
10-12 Kolumna Zygmunta (GP Mazowsza)Warszawa / CSU
14 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
15 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
21 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
22 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
28 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
29 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
  Czerwiec
4 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
5 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
11 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
12 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
18 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
19 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
25 Uniwersytet Trzeciego WiekuLegionowo
26 Akademia Leona Ko¼mińskiegoWarszawa
  Pa¼dziernik
19-20 OTP** XXVII Ciechanowski Mityng Brydæowy (GP Mazowsza)Ciechanów